Stævnedeltagelse:
Vi opfordrer kraftigt vores medlemmer til at deltage i stævne aktiviteter i fægteverdenen.  
 
Ønsker man at deltage i et stævne eller andre aktiviteter, skal man altid tilmelde sig via JAFs hjemmeside. Dette gælder uanset om invitationen beskriver en anden måde at tilmelde sig!
 
Husk at ALTID i tilmeldingen at notere den tilmeldtes fægtearm (højre/venstre) og fødselsdag (dd-mm-åååå), samt hvilke(t) våben og aldersklasse(r) der ønskes deltagelse i.
 
Der kan være andre ting i invitationen end selve stævnet/aktiviteten der kræver tilmelding f.eks. overnatning, venskabsaften, forhåndstilmelding til mad, eller lignende. Sådanne ting skal man selv sørge for at melde sig til, ved siden af sin stævnetilmelding via hjemmesiden.
 
Alternativt kan tilmeldingen kræve specifikke personlige informationer og/eller forældreunderskrift som f.eks. tilmelding til fægtelejre. I disse tilfælde skal man ud over tilmelding på hjemmesiden, selv sørge for at tilmelde sig direkte til arrangør, med de nødvendige oplysninger. Er dette tilfældet vil man modtage besked fra klubben herom ifbm. tilmeldingen på hjemmesiden.
 
Hvorfor dette krav om tilmelding via hjemmesiden?
Kravet skyldes at der f.eks. fra stævnearrangørernes side kan være et krav til klubben om at stille med én eller flere dommere, hvis vi stiller med flere end et bestemt antal deltagere. Lever vi ikke op til sådanne krav pålægges klubben en bøde. Udover at vi selvfølgelig gerne vil undgå sådanne situationer er det også vigtigt for os ifht. at vurdere om vi skal sende trænere afsted til stævnet, og ikke mindst for at vi ved af hvem, og til hvilke stævner klubben er repræsenteret. 
 
Hvorfor er tilmeldingsdeadline på hjemmesiden forskellig fra den oplyst i invitationen? 
Deadline for tilmeldingen på hjemmesiden ligger typisk nogle dage før den faktiske deadline.
Dette skyldes at vi skal have tid til at planlægge de specifikke detaljer omkring turen.
Er der et dommerkrav som vi skal leve op til? Har vi mulighed for at leve op til dette krav?
Skal vi sende trænere til stævnet? Har vi mulighed for dette? Når deltajer som disse er på plads skal tilmeldingen endelig videreformidles til stævnearrangørerne. 
 
Hvad sker der hvis klubben ikke kan leve op til et dommerkrav? 
Vi prøver altid at leve op til stævnearrangørernes dommerkrav. Sker det at vi kan se, at dét ikke kan lade sig gøre, og vi kan se frem til en bøde, kan dette betyde at ALLE dem der ønsker at deltage ikke må opstille da det som udgangspunkt ikke er klubbens politik at betale disse bøder (eller udgifter til en ekstern dommer) fra klub-kassen.