Vi forventer at man med tiden selv erhverver sit eget udstyr! 
 
Vi anbefaler at man første gang man ønsker at købe udstyr, kontakter infomailen og får hjælp til dette.