Fægtemærket 
 
I JAF bruger vi DFFs Fægtemærkehåndbog som grundlag for vores børn- og ungetræning.
Fægtemærkehåndbogen er et godt dokument, som sikrer, at vores fægtere får den bedste mulige både uddannelse og træning.

Et af hovedformålene med fægtemærket er, at opmuntre børn og unge til at fokusere på deres fægtemæssige udvikling ved at give dem fysisk bevis for deres udvikling, at skabe den glæde og forståelse for fægtesporten, der kan gøre dem til gode fægtere samt fastholde dem på længere sigt.

Fægtemærkernes fokus på
kundskaber og færdigheder gennem mål for holdninger, teori og praktik kan bidrage til at rette fægterens og klubbens orientering mod personlig udvikling af færdigheder, kundskaber og holdninger, som erfarings-mæssigt medvirker til en øget mulighed for fastholdelse af fægteren og på langt sigt forbedrede muligheder for sportslige resultater gennem sportsligt velfunderede fægtere.

Alle fægtere har mulighed for at tage et Fægtemærke, som fin
des på tre trin; Bronze, Sølv og Guld.
Læs mere om kravene i dette link 
Fægtehåndbogen.